Ten gunste van minderbedeelde senioren

De netto opbrengst van het Concert des Cœurs word aan de partner-vereningigen van be.source overgedragen, in het kader van " Hulp aan Senior, Hulp door Senior". Dit project heeft tot doel, enerzijds, om minderbedeelde senioren te helpen ("Hulp aan Senior") en, anderzijds, senioren aan te sporen om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken voor minder begunstigde personen ("Hulp door Senior").

 

Sinds 2009 heeft het Concert des Cœurs de werken van de Vereniging der Parochiale Werken (VPW) van Brussel-Centrum VZW en de Compagnons Depanneurs - C-Dienst vzw ondersteunt en sinds 2015 het Hestia activiteit (strijd tegen eenzaamheid) van het Rode Kruis van België in Brussel.

> Meer weten

Op 13 december 2015 zal het Concert des Coeurs gewijd zijn aan het Koor van de Munt, onder de muzikale leiding van Martino Faggiani, Koorleider. Al dan niet a capella, met begeleiding van piano door Alberto Moro of orgel door Benoît Mernier, de 40 koorleden van de Munt beloven een heel uitzonderlijk kerstprogramma uit te voeren.

In de voorgaande jaren heeft het Concert des Coeurs, label van de stichting be.Source, verschillende kerstconcerten georganiseerd in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel te Brussel, met muzikale ensembles, zangers, muzikanten die al grote bekendheid genieten zoals ... Meer weten

Foto Pierre Bollen   


          A new Source of Social Solidarity

De private stichting be.Source werd in 2010 in Brussel opgericht.

De doelstelling van de stichting is niet-commerciële initiatieven te steunen om het lot van minderbedeelde senioren te verbeteren.

be.Source baseert zich op vijf solidariteit pijlers, namelijk: mobiliteit, ontspanning, behoud van cognitieve functies, uitwisselingen tussen generaties en de strijd tegen eenzaamheid.