Ten gunste van minderbedeelde senioren

De netto-opbrengst van het Concert des Cœurs gaat integraal naar "Hulp voor Senior, Hulp door Senior", een project dat enerzijds minderbedeelde senioren wil helpen ("Hulp voor Senior") maar anderzijds ook senioren wil aansporen zelf vrijwillig de handen uit de mouwen te steken voor minderbedeelde senioren ("Hulp door Senior").

  

Concert des Cœurs ondersteunt al sinds 2009 de werken van de Vereniging der Parochiale Werken (VPW) van Brussel-Centrum VZW en de Compagnons Depanneurs - C-Dienst vzw en sinds 2015 het Hestia-programma van het Rode Kruis van België in Brussel dat ondersteuning biedt aan oudere mensen die lijden aan eenzaamheid.

> Meer weten

Op 13 december 2015 was er een nieuwe editie van "Concert des Coeurs". Op de affiche stond het vermaarde Koor van de Munt, onder de muzikale leiding van Martino Faggiani. De 40 koorleden van de Munt hebben een heel uitzonderlijk kerstprogramma gebracht, soms a capella, soms met begeleiding, met aan de piano Alberto Moro en aan het orgel Benoît Mernier.

In de voorgaande jaren heeft het Concert des Coeurs, label van de stichting be.Source, verschillende muzikale ensembles, zangers en muzikanten voorgesteld die al grote bekendheid genieten, zoals ...       Meer weten

                                            Foto Pierre Bollen

 


          A new Source of Social Solidarity

De private Stichting be.Source werd in 2010 in Brussel opgericht.

be.Source spitst haar projecten toe op huisvestiging, gezondheid en onderwijs om betere levensomstandigheden aan minderbedeelde ouderen aan te bieden.

Daarvoor treedt ze in vijfvouding op: mobiliteit, vrijetijdsbesteding, behoud van cognitieve functies, intergenerationele uitwisselingen en strijd tegen eenzaamheid.