Ten gunste van minderbedeelde senioren

De netto-opbrengst van het Concert des Cœurs gaat integraal naar "Hulp voor Senior, Hulp door Senior", een project dat enerzijds minderbedeelde senioren wil helpen ("Hulp voor Senior") maar anderzijds ook senioren wil aansporen zelf vrijwillig de handen uit de mouwen te steken voor minderbedeelde senioren ("Hulp door Senior").

 

Concert des Cœurs ondersteunt al sinds 2009 de werken van de Vereniging der Parochiale Werken (VPW) van Brussel-Centrum VZW en de Compagnons Depanneurs - C-Dienst vzw en sinds 2015 het Hestia-programma (strijd tegen eenzaamheid) van het Rode Kruis van België in Brussel.

> Meer weten

Op 13 december 2015 is er een nieuwe editie van "Concert des Coeurs".  Op de affiche staat het vermaarde Koor van de Munt, onder de muzikale leiding van Martino Faggiani. De 40 koorleden van de Munt beloven een heel uitzonderlijk kerstprogramma te brengen, soms a capella, soms met begeleiding, met aan de piano Alberto Moro en aan het orgel Benoît Mernier. 

In de voorgaande jaren heeft het Concert des Coeurs, label van de stichting be.Source, verschillende kerstconcerten georganiseerd in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel te Brussel, met muzikale ensembles, zangers, muzikanten die al grote bekendheid genieten zoals ... Meer weten

Foto Pierre Bollen   


          A new Source of Social Solidarity

De private Stichting be.Source werd in 2010 in Brussel opgericht.

be.Source spitst haar projecten toe op huisvestiging, gezondheid en onderwijs om betere levensomstandigheden aan minderbedeelde ouderen aan te bieden.

Daarvoor treedt ze in vijfvouding op: mobiliteit, vrijetijdsbesteding, behoud van cognitieve functies, intergenerationele uitwisselingen en strijd tegen eenzaamheid.